ایلنا نوشت:جمعی از نمایندگان مجلس
شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای نسبت به عدم رأی‌گیری
برای تصویب تعطیلی هشتم ربیع‌الاول اعتراض کردند و لاریجانی نیز به این
درخواست پاسخ داد.


در حالی که چندی پیش جمعی از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی
نسبت به عدم رأی‌گیری برای تصویب تعطیلی هشتم ربیع‌الاول اعتراض کرده و
خواستار اصلاح این روند و انجام رأی‌گیری در این خصوص شده بودند، علی
لاریجانی به این نامه پاسخ داد.

نمایندگان در این نامه با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام
کرده‌اند شورای نگهبان درباره بند الحاقی ۶ ماده ۴۱ لایحه احکام دائمی
برنامه توسعه که درباره تعطیلی هشتم ربیع‌الاول است، ایراد گرفته و بعد این
بند در کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح شده اما پس از آن رئیس مجلس بدون
انجام رأی گیری، این بند را مصوبه تلقی کرده است.

نمایندگان در نامه خود خطاب به لاریجانی خواستار پایبندی به آیین‌نامه
داخلی مجلس شده‌اند و از رییس مجلس شورای درخواست کردند که این بند اصلاح
شود.

علی لاریجانی در پاسخ به این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده،
گفته است که چون شورای نگهبان در مهلت مقرر قانونی نوبت اول، ایرادی به
این مصوبه نداشته و ایراد شورای نگهبان در نوبت‌های بعدی بوده، در نتیجه
نظر شورای نگهبان وارد نیست.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما