سخنگوی سپاه گفت: هراز‌چند گاهی عناصر غرب‌گرای سست روحیه که درک و
فهم درستی از فضای امنیت ملی و الزامات بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات
بیگانگان ندارند، به عمد یا ناخود آگاه، پژواک صدای دشمنان می شوند.

به
گزارش خبرگزاری فارس، در پی اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای
 اسلامی پیرامون رزمایش‌های موشکی و به کارگیری لفظی نسنجیده در این خصوص،
سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: هر از چند گاهی عناصر
غرب‌گرای سست روحیه که درک و فهم درستی از فضای امنیت ملی و الزامات
بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات بیگانگان و نیز اقتدار، عزت و سربلندی
ملت ایران ندارند، به عمد یا ناخود آگاه، پژواک صدای دشمنان می شوند.

وی
بکارگیری تعابیر موهن در مذمت رشد و توسعه قدرت بازدارندگی موشکی را امری
ناپسند دانست و تصریح کرد: اینگونه سخن گفتن پیرامون اقتدار موشکی ایران
اسلامی که  تاکنون نقش تعیین کننده‌ای در خاموش کردن آرزوهای شوم دشمنان
داشته است، افکار عمومی را نسبت به این حقایق روشن، مشوش و نگران می‌کند.

سخنگوی سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی در پایان تأکید کرد: اینگونه افراد باید بدانند در پیشگاه ملت ایران تحقیر می‌شوند.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما